inhoud
Direct naar de genealogie van het geslacht "van der Lans"

Introductie

Alle mensen met de achternaam "van der Lans", voor zover bekend, stammen af van dezelfde stamouders Cornelis Pietersz van der Lans en Debora DaniŽls van Ceulen, die op 8 oktober 1702 trouwden in Monster.

Cornelis is een achterkleinkind van Wouter Engelse Lantsman, die op 27 juli 1607 in Leiden trouwde met Aeltgen Pieters van der Aer. HIj werd in de trouwacte vermeld als jongeman van "Mastricht". Hij was toen bakkersgezel en werd later vermeld als molenaar. In Maastricht is in de nog bestaande doopregisters van de kerken aldaar gezocht, maar niets gevonden. Van "Mastricht" kan bij zo'n verhuizing in die (verwarrende) tijden ook wel betekenen, dat Wouter uit de omgeving van Maastricht kwam. In 1579 was het beleg van Maastricht door de Spanjaarden onder bevel van de hertog van Parma, Alexander Farnese, waarbij zo ongeveer de helft van de bevolking werd uitgemoord. Voorwaar een reden om, als je dat overleefde, te verhuizen.

Spreiding van de naamdragers

spreiding Van der Lans

Zijn zoon,Engel Woutersz, trouwde nog in Leiden op 16 mei 1633 met Jannetje van de Beeck en trok vervolgens (1634) van Leiden naar 's-Gravenhage. Hij wordt daar vermeld als warmoezier, tuinman. De eerste van een geslacht met vele tuinders. Hij heeft een huis met tuin aan de Bagijnestraat in den Haag. Hij gaat zich "van der Lans" noemen (1640).

De naam Van der Lans wordt door de Nederlandse Familienamenbank een adresnaam genoemd. We weten echter dat pas Engel Woutersz de naam "Van der Lans" ging dragen en dat zijn vader "Lantsman/Lansman" heette. Zijn vader was molenaar, maar mogelijk was hij of een voorvader eerder soldaat/lansman geweest. Of kwam hij "van het land" en werd zo Lantsman. De uitgang "man" is wel duidelijk Zuid-Nederlands en het voorvoegsel "van der" wel erg Westlands. Een aanpassing aan het nieuwe woongebied?

Met de tuinderij als achtergrond waren de meeste mensen met de achternaam "van der Lans" te vinden in het Westland bij Den Haag, en met name in Loosduinen, en verder in de bollenstreek rond Lisse/Sassenheim. Tegenwoordig leeft men wat meer verspreid, maar nog steeds met de hoogste concentratie in die gebieden.

Bij de volkstelling van 1947 werden 864 naamdragers geteld, waarvan

In 2007 woonden 1560 naamdragers in Nederland, waarvan

De genealogie is opgesteld vanaf de voorlopige stamvader Engel, die enkel bekend is uit het patroniem van zijn zoon Wouter Engels Lantsman

N.B.: Waar relaties niet zeker zijn, vindt men in de opmerkingen de term "Mogelijk". Het lijkt dan logisch, dat de relatie juist is, maar verder onderzoek is nodig om dit zeker te maken.