inhoud
Naar genealogie Westgeest

Introductie

spreiding van de naamdragers in de genealogie Westgeest

spreiding genealogie Westgeest

Het geslacht 'Westgeest' lijkt allemaal familie van elkaar te zijn. De oudste generaties kwamen uit Lisse, spoedig belandde men in Oegstgeest en vervolgens in Wassenaar. Men exploiteerde flinke boerenbedrijven.


Bij de volkstelling van 1947 werden zo'n 221 naamdragers geteld, waaronder 134 uit Zuid-Holland. Nog steeds een groot gedeelte in Wassenaar.

De naam is een toponiem (adresnaam) volgens de Nederlandse Familienamenbank. Mogelijk genoemd naar een stuk geestgrond achter de duinen.

De genealogie is opgesteld vanaf de stamvader Hendrick, die enkel bekend is uit het patroniem van zijn kinderen.

N.B.: Waar relaties niet zeker zijn, vindt men in de opmerkingen de term "Mogelijk". Het lijkt dan logisch, dat de relatie juist is, maar verder onderzoek is nodig om dit zeker te maken.