inhoud
Direct naar de genealogie Parlevliet


Introductie

De Parlevliet-en lijken allemaal tot één familie te behoren. Allen stammen af van Gerrit Clasen van Perrelevliet, die in 1661 in Wassenaar trouwde. De naam Perrelevliet komt enkel bij hem voor, zijn nageslacht heet 'van Parlevliet' en al snel 'Parlevliet'.

De naam Parlevliet zal waarschijnlijk een adresnaam zijn. Adresnamen gaan terug op micro-toponiemen: namen van huizen, velden, waterlopen, straten, etc. Het soort plek waar Parlevliet dan naar zou verwijzen is niet zo voor de hand liggend. (zie hiervoor de Nederlandse Familienamenbank.

Spreiding van de naamdragers uit de genealogie

spreiding Parlevliet

Bij de volkstelling van 1947 werden zo'n 519 naamdragers geteld, waarvan

Een duidelijk Hollandse familie dus, met een uitgebreide tak in Katwijk en een in Wassenaar en omgeving. De geboorteplaats van de in de genealogie vermelde ruim 600 personen met de naam Parlevliet ligt zo'n 300 keer in of nabij Wassenaar, 250 keer in of nabij Katwijk.

De genealogie is opgesteld vanaf de voorlopige stamvader Claas, die enkel bekend is uit het patroniem van zijn kinderen.

N.B.: Waar relaties niet zeker zijn, vindt men in de opmerkingen de term "Mogelijk". Het lijkt dan logisch, dat de relatie juist is, maar verder onderzoek is nodig om dit zeker te maken.