inhoud
Direct naar de genealogie Van Noort

Introductie

Het geslacht "Van Noort" vindt zijn herkomst in de plaats Kethel, nabij Schiedam. Later trok de familie naar Schiedam. Leendertse Jorisse van Noort is volgens zijn trouwinschrijving van de Ketel, een kind werd gedoopt in Schiedam, kleinkinderen in Kethel en Schiedam. En toen was het 1775 en definitief Schiedam! Zijn broer Jacob Jorisse verhuist 1742 naar Schiedam, geboortig van 'onder de Ketel'. In de familie Van Noort wisselen Joris en Leendert elkaar af in de stamreeks. Maar in Kethel is geen Joris van Noort te vinden. Wel Joris Leenders Quant! En de overgang van de familienaam 'Quant' naar 'Van Noort' komt vaker voor. In Kethel en ook rond Leiden. Dat betekent overigens dat de moeder van Leendert, die bij het trouwen van Jacob Pleuntie Uittendoorn wordt genoemd, als vrouw van Joris Leenders Quant, Pleuntie van der Hargh heette. Maar ook die namen worden wisselend gebruikt in de familie Van der Harg/Uittendoorn... Mogelijk dus. Maar bij lange na niet hard bewezen. Er zit dus een brosse las in de genealogie. Misschien kunnen we die ooit echt verbinden.

spreiding van de naamdragers in de genealogie Van Noort

spreiding genealogie Van Noort


Bij de volkstelling van 1947 werden zo'n 1912 naamdragers geteld, waaronder

En dan vermelden we nog niet de krap duizend met de naam Van Noord.

De naam is een toponiem volgens de Nederlandse Familienamenbank. Van Noort kwam uit het Noorden. Mogelijk in dit geval een Quant uit de polder Noord Kethel? Er zullen dus vele families van Noort(d) bestaan, onderling niet perse gerelateerd.

De genealogie is opgesteld vanaf de voorlopige stamvader Lourens.

N.B.: Waar relaties niet zeker zijn, vindt men in de opmerkingen de term "Mogelijk". Het lijkt dan logisch, dat de relatie juist is, maar verder onderzoek is nodig om dit zeker te maken.