inhoud
Direct naar genealogie Van Meel

Introductie

spreiding van de naamdragers in de genealogie Van Meel

spreiding genealogie Van Meel

Diverse, niet onderling verwante'Van Meel'-geslachten zijn afkomstig uit en genoemd naar de Belgische plaats Meerle. Zo begint ook dit geslacht 'Van Meel' in Meerle, om dan via Princenhage, Etten, Oudenbosch en Hoeven in de tegenwoordige tijd terecht te komen.


Bij de volkstelling van 1947 werden zo'n 1390 naamdragers geteld, waaronder 886 uit Noord-Brabant.

Zoals gezegd niet allemaal familie van elkaar.

De naam is een toponiem volgens de Nederlandse Familienamenbank. Meerle heette in de 'volksmond' Meel.

De genealogie is opgesteld vanaf de stamvader Adriaen, die in Meeerle woonde.

N.B.: Waar relaties niet zeker zijn, vindt men in de opmerkingen de term "Mogelijk". Het lijkt dan logisch, dat de relatie juist is, maar verder onderzoek is nodig om dit zeker te maken.