inhoud
Direct naar genealogie Heemskerk

Introductie

De naam Heemskerk geeft hoogstwaarschijnlijk aan dat een verre voorvader uit de plaats Heemskerk afkomstig was en daarnaar genoemd werd toen hij zich elders vestigde. Misschien wel in Noordwijk waar de nu bekende oudste voorvader leefde en vele generaties Heemskerk na hem. Door zo'n naamgeving mag men aannemen, dat er verschillende families Heemskerk en Van Heemskerk zijn, die niet onderling verwant zijn.

De naam Heemskerk zal dus een zogenaamd toponiem (aardrijkskundige naam) zijn. Deze namen geven aan waar men vandaan kwam (herkomstnamen) (zie hiervoor de Nederlandse Familienamen Databank van het Meertens Instituut)

Spreiding van de naamdragers uit de genealogie

spreiding Heemskerk

Bij de volkstelling van 1947 werden zo'n 2780 naamdragers Heemskerk en Van Heemskerk geteld, en wel

Maar dus niet allemaal familie....

Deze familie Heemskerk woonde de nodige generaties in Noordwijk. De geboorteplaats van de in de genealogie vermelde 80 personen met de naam Heemskerk ligt ruim 60 keer in of nabij Noordwijk.

De genealogie is opgesteld vanaf de voorlopige stamvader Hendrik Phulpse Heemskerck, van zijn vader is uit het patroniem alleen de naam Philips dus bekend.

N.B.: Waar relaties niet zeker zijn, vindt men in de opmerkingen de term "Mogelijk". Het lijkt dan logisch, dat de relatie juist is, maar verder onderzoek is nodig om dit zeker te maken.