Verklaring aangaande "Privacy"Er is naar gestreefd om geen gegevens van de nu levende generatie te publiceren. Dit, omdat daar mogelijk misbruik van gemaakt zou kunnen worden bij phishing-activiteiten en dergelijke.

Mocht u toch een ongewenst gegeven in de publicatie vinden, wilt u mij daar dan alstublieft met een e-mail over verwittigen. Dan worden die gegevens alsnog verwijderd.

Als u daarentegen graag uw gegevens zou willen zien, ook dan kan met een e-mail die wijziging tot stand worden gebracht.

N.B.: Dit venster sluiten met het andreaskruisje